FMS (Flexible Manufacturing System)

Mazatrol FMS - Palletech system
Et palettsystem med vogn og palettstativ i flere nivåer.

 

e-Bot Cell

Maskin kombinert med FMS og robot for automatisk og fleksibel ladning og utplukking av komponenter.

 

System nevt ovenfor gir bedre utnyttelse av maskin, større fleksibilitet og høyere lønnsomhet.

Moderne FMS - et modulært system for fremtiden

Med Mazak FMS velger man det konseptet som passer i dag og bygger ut ettersom behovet øker.


Datakraft

FMS-PC har tilstrekkelig kapasitet for komplett prosess styring. Det er plass til bearbeidingsprogram og prosess styring. Når systemet henter en pallett med et nytt emne overføres det aktuelle programmet automatisk til NC-maskinen. FMS-PC holder selv orden på i hvilken rekkefølge detaljen skal bearbeides i de ulike maskinene og hvilke verktøy som skal brukes osv.


Intelligente verktøy

En ekstern verktøyrobot henter automatisk ferdig innstilte verktøy fra et eksternt verktøylager og ut til maskinen. I verktøylageret er hvert verktøy utstyrt med en intelligent ID chip. Verktøyet bærer med seg informasjonen om verktøylengde, skjærediameter, inngrepstider mm.


Plassbesparelse

Ubemannet kjøring trenger som oftest plasskrevende utstyr. Dette har Mazak eliminert gjennom et kompakt system.


Høy tilgjengelighet

En produsent av hele FMS-systemet sammen med en leverandør som tar totalansvaret for installasjon, opplæring og service gir høy tilgjengelighet og økt konkurransekraft.

 
Leverandørlinker
Mazak
 
Ravema AS, Ringeriksveien 32 F, 3414 LIERSTRANDA | Tlf 66 85 90 10 | Faks 66 85 90 13