FMC

Ravema Skjæreteknikk tilbyr ulike applikasjoner av FMC. Med utgangspunkt i kundenes produksjonsvolumer tilbyr vi det utstyret som til en hver tid er mest optimalt.

Vi påtar oss valg av rett produksjonsutstyr inkl:

 

  • Verktøy
  • Fikstur
  • Tilbehør
  • Robot og materialhåndtering
  • Prosjektansvar
  • Opplæring

Ravema Skjæreteknikk har levert et stort antall FMS- og FMC installasjoner og har derfor en bred erfaring som kommer våre kunder til gode.
 

 
Ravema AS, Ringeriksveien 32 F, 3414 LIERSTRANDA | Tlf 66 85 90 10 | Faks 66 85 90 13