Cyber Production Center, Camware

Denne programvaren kan øke produktiviteten betraktelig i et mekanisk verksted. Maskinene er integrert i et nettverk som bruker Windows 95/98NT som operativsystem. Ved å bruke en felles database sendes data til og fra maskinene på verkstedgulvet fra produksjonskontoret. Programvaren er konstruert for å gi omfattende kontroll av all nødvendig data for effektiv drift, samt lett kunne sammenligne data for detalj analyse.

 

Cyber Production Center består av fire moduler:
Camware, Production Scheduler, Tool Management og Machine Monitoring.

Camware

Camware gir mulighet til å lage Mazatrol-program med Windows operativsystem. Data kan importeres fra CAD tegnefiler for automatisk digitalisering av koordinat verdier. Etter at programmet er avsluttet kan data lett kontrolleres ved hjelp av en realistisk 3D simulering. Syklustider for bearbeiding av arbeidsstykket og liste på nødvendig verktøy genereres også automatisk.

 

Production Scheduler
Cyber Production Scheduler brukes til å planlegge alle operasjoner i et mekanisk verksted. Syklustiden som kommer fra Camware-programmet brukes til å beregne den totale tiden på serien for den enkelte CNC-maskinen ut fra de parametrene som er gitt. Ved å bruke det velkjente Windows grensesnittet gir systemet en meget stor fleksibilitet. Dette gir muligheter for å gjøre hurtige og enkle endringer i produksjonsplanleggingen.

 

Tool Management
En omfattende database av verktøydata passes på av verktøyhåndteringens programvare. Ved å bruke verktøylisten og bearbeidingstidene fra Camware sjekkes verktøyets virkelige status i det utvalgte magasinet. Systemet angir om et eller flere verktøy trenger å settes opp før neste serie skal produseres. Dessuten håndterer systemet verktøydata for å eliminere risikoen ved å registrere feil verktøydata i maskinenes CNC-system.

 

Machine Monitoring

Machine Monitoring gjør det mulig å overvåke maskinene fra et kontor eller et annet sted ved å bruke nettverk. Produksjonsstatus, så som arbeidsstykke som skal bearbeides, innstilling av skjærekraft overvåking, alarmer og annet angis i nåtid. Detaljerte data som viser produksjonsresultatet akkumuleres automatisk over utstrakte tidsperioder. Disse opplysningene er lett tilgjengelig for en enkel og grundig analyse av produksjonsresultatet.

Leverandørlinker
Mazak
 
Ravema AS, Ringeriksveien 32 F, 3414 LIERSTRANDA | Tlf 66 85 90 10 | Faks 66 85 90 13