Installasjoner

Vi er med fra starten
Ravema Service har ca 60 serviceteknikere i Norge og Sverige for å raskt være på plass når det gjelder installasjoner, garantiservice og forebyggende vedlikehold.

 

Vi kjenner dine maskiner
Når du investerer i de siste maskinnyhetene så er det ingen nyhet for oss. Våre serviceteknikere får løpende opplæring hos våre leverandører ifølge fastlagt skjema.

Vi har helheten

  • Vi transporterer maskinen
  • Vi tar den inn og plasserer den på anvist plass
  • Vi installerer maskinen
Kvalitetssikring
Vi har investert i et komplett lasermåleutstyr fra Renishaw som kan måle posisjonsnøyaktigheten i alle akser, også roterende.
Vi tilbyr våre Mazak kunder en unik mulighet til å kvalitetssikre nøyaktigheten i sine verktøymaskiner.
Samtidig med oppmålingen korrigerer vi eventuelt avvik.
 
Ravema AS, Ringeriksveien 32 F, 3414 LIERSTRANDA | Tlf 66 85 90 10 | Faks 66 85 90 13