Flytting av maskiner

Som et ledd i vår satsing for å gi våre kunder service på alle områder, tilbyr Ravema Service også hjelp til flytting av maskiner.

Vi har nødvendig utstyr for å få jobben gjort.

Vi tar også på oss oppdrag med å flytte hele verksted.

 
Ravema AS, Ringeriksveien 32 F, 3414 LIERSTRANDA | Tlf 66 85 90 10 | Faks 66 85 90 13