Meistä

Arvomme

Arvopohjamme ja käytännesääntömme muodostavat puitteet sille, miten edustamme Ravemaa. Se perustuu kulttuuriimme ja arvoihimme ja osoittaa, miten ne nivoutuvat yhteen päivittäisessä työssämme. Siksi luotamme kunkin työntekijän omaan kykyyn toimia eettisesti ja oikeudenmukaisesti omassa tehtävässään sekä kohdella rehellisesti ja ammattimaisesti työtovereita, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Kutsumme sitä yleensä terveeksi järjeksi.

Tärkeitä arvojamme ovat:

LUOTTAMUS

- Kuuntelemme, pidämme lupauksemme ja olemme läpinäkyviä.
 

SITOUTUMINEN

- Kannamme vastuun, annamme energiaa, toimimme ja teemme lujasti töitä.
 

KESTÄVYYS

- Meillä on se, mikä on pitkällä aikavälillä parasta silmille.

 

Selaa ja lue Raveman arvot ja käytännesäännöt